Sailer - Snelservice mechanische bewerkingen
+31 464581923
sittard@sailer.nl

Mechanische bewerkingen

Sailer is gespecialiseerd in enkelstuks en kleine series.
Vakmanschap pur sang!

(fijn-)Mechanische Bewerkingen

Mechanische bewerkingen
Met meer dan 25 jaar ervaring en meer dan 650 klanten kunt u er vanuit gaan dat wij het vak (fijn-)mechanische bewerkingen (verspanen) uitmuntend beheersen. Sailer is gespecialiseerd in enkelstuks en kleine series; en dat voor de meest complexe uitdagingen waar hoge kwaliteit gevraagd wordt. Dit geldt zowel voor metalen als voor kunststoffen. De meest gangbare materialen heeft Sailer ruimschoots op voorraad.

Geavanceerde apparatuur/machines
De specialisten van Sailer werken met geavanceerde machines, zowel conventionele – als CNC Draai-/Freesbanken. Uiteraard heeft Sailer ook de juiste machines om te buigen, knippen, zagen et cetera. Ook bezit Sailer de nodige meetapparatuur om producten secuur te meten en te rapporteren. Sailer heeft bewust meer draai-/frees machines dan specialisten. Dit vanwege het feit dat Sailer juist ook spoedklussen (bijvoorbeeld via de balie) direct kan starten zonder dat andere (geplande) bewerkingen onderbroken moeten worden!

Gecertificeerde Workflow
Sailer werkt met een weldoordacht proces (workflow) dat ondersteund wordt door een administratief ERP systeem, speciaal toegesneden op processen in de metaalverwerking/productie, namelijk ‘Ridder-IQ’. Het hele proces is uiteraard ISO-9001 gecertificeerd. Elk product ondergaat onder andere een zware eindcontrole om zeker te stellen dat het aan de gestelde eisen voldoet.
Nabehandelen van producten doet Sailer deels zelf (bijvoorbeeld chemisch zwarten) en deels worden deze uitbesteed aan vaste partners van Sailer.

Productie gegevens
Het aanleveren van productgegevens kan op verschillende manieren. Sailer kan:
* een product namaken, in dat geval is geen tekening nodig.
* aan de hand van schetsen een (set) tekening(en) opstellen.
* papieren tekeningen verwerken en/of digitaliseren.
* elektronische tekeningen inlezen en indien nodig aanpassen.

Bij Sailer wordt gewerkt met 3D CAD Solidworks 2016 (van Dassault Systemes). Indien noodzakelijk kunnen ook andere gegevens ingelezen worden, zoals CATIA en Unigraphics NX.

Verpakking en bezorging
Producten worden degelijk verpakt en met zorg behandeld. Sailer verzorgt het transport voor een deel zelf en voor een deel door een klein aantal geselecteerde vervoerders.

Algemeen

Alle gegevens van een opdracht (klantgegevens, tekeningen, aan/opmerkingen, etc.) worden digitaal opgeslagen en zijn bij elke werkplek / draai-, freesbank beschikbaar. Hierdoor kan snel en volledig inzage gegeven worden in de historie van een klant. Dit bevordert de samenwerking met de klant en verkleint de kans op fouten.