Sailer - Snelservice mechanische bewerkingen
+31 464581923
sittard@sailer.nl

Disclaimer

Sailer besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in de website van Sailer onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Sailer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuist- of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. Sailer is niet verantwoordelijk voor de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites. Sailer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook. Sailer spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Sailer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht. De Sailer-website is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van teksten en/of elementen van de site is in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten c.q. regelingen en is niet toegestaan. De woord- en beeldmerk van Sailer zijn geregistreerd.